среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plot z plastyku na plot i furtkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Budowa plot plastikowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu do urzędu poza kilkoma wypadkami.

Sztachety z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pośrodku dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty PCV na plot i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji a także proponowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji ploty z PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy zamierzane balustrady plastykowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa jest niekompatybilne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy projektowane balaski PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий